Sadaka

Sadaka je tajna ovog Univerzuma, koju pomalo mogu dokučiti samo oni što su stali na stranu Dobra.

A “Sadake.com” je servis za slanje pomoći socijalno ugroženima u Bosni i Hercegovini. Onim ugroženenim pojedincima koji su u teškoj egzistencijalnoj krizi, a nemaju nikakve druge pomoći. Sadaka je djelo koje pruža svakom čovjeku ruku izbavljenja u pravom trenutku. Jedan od načina kako da im pomognemo je, organizovano, putem humanitarne organizacije “Sadake” čiji su se projekti vremenom obuhvatili sve krajeve Bosne i Hercegovine. U paleti tih projekata su: podrška povratničkim porodicama u osposobljavanju njihovih poljoprivrednih dobara, briga o starim i iznemoglim, briga o bolesnoj djeci u potrebi liječenja, školskim ustanovama u nabavci školske opreme i uredjenju prostora, izlazak u susret u najtežim okolnostima u koje čestit čovjek može doći, a to je potreba za osnovnim životnim namirnicama. Svjesni smo važnosti i odgovornosti u humanitarnom radu. Izvještaj o realizovanom činimo dostupnim kroz arhiviranje projekata.

Kada bi smo sa samo jednom rečenicom morali opisati rad naše organizacije onda ovako:
“Sadake, modernim i savremenim sistemima sakuplja male sume novca i hitnom intervencijom pomaže u najkraćem mogućem roku.”
A kada bi smo to morali jednom riječju onda jednostavno: “Sadaka.”

«Sadake e.V» je uredno uvedeno u katastru službenog suda u SR Njemačkoj, u proljeće 2003. godine. Posjeduje svoj statut, regulisane porezske obaveze i otvoreni bankovni žiro račun. Cjelokupan rad “Sadake e.V” je transparentan i otvoren na uvid.
Od ranih poslijeratnih godina apeliramo po novinama i internetu. Počeli smo se okupljati na forumima, nastavili s postavljanjem humanitarnih korpi pred tržne centre, javno skupljali sredstva za podjelu iftara, gradnju kuća nastradalima, obilazak onih slabijeg imovinskog stanja, oslobađanje od duga i veresije, gradnju javne kuhinje, pomaganje povratnicima u održivom povratku, kupovinu kurbana od povratnika, pomaganje starijima i iznemoglima kojima niko ne otvara vrata, prikupljali novce za preskupa liječenja… Ukratko, cjelokupan opus rada jedne humanitarne organizacije mi smo podigli na globalnu mrežu interneta i stavili na raspolaganje bosansko hercegovačkoj dijaspori kao servis.
To je period od dvije decenije kada se morala “javno” skupljati i dijeliti sadaka. Protok informacija je bio užasno spor. Telefon, novine, radio i TV. Naša dijaspora još mlada i nije imala iskustva. Nismo imali lobi pa smo popunjavali tu rupu volonterizmom. Internet je tek ulazio u našu svakodnevnicu. I krenulo je. Kao ohrabrujući rezultat je da danas dijaspora funkcioniše (poplave su to pokazale, kao i cifra deviza koja svake godine udje u Bosnu). U domovini ima puno grupa, organizacija, asocijacija i pojedinaca koji su prepoznali ideju i rade samostalno na pomaganju. Te samoinicijative su signal da se trebamo mijenjati tj. okrenuti samo onima koji žele pomagati i onima koji trebaju pomoć. Samo oni trebaju svu našu energiju i trebaju biti zaštićeni od javnosti koja je ništa drugo osim samo radoznala.

Ideja Humanitarne organizacije u dijaspori, odnosno projekta “SADAKE” je isto toliko kompleksna koliko i jednostavna.

(Slijedi malo suhog teksta, pa se doima kao jadikovka, ali mora se i to napomenuti :-)).
Rad na internetu zahtjeva stalnu nadogradnju sistema, softvera, servera, skripti, njegu baza podataka i stalno prilagođavanje pravno regulativnim normama zemalja u kojima djelujemo i u kojoj smo sa sjedištem. U ovoj epohi velikih geopolitičkih dešavanja u Evropi i svijetu uopšte, veoma je odgovorno opsluživati jednu humanitarnu organizaciju koja u svome imenu nosi predznak muslimanskog. Naočigled ovih činjenica, djelatnost HO SADAKE (www.sadake.com) definisana je strogim kriterijima dokumentovanja cijelokupnog procesa, od apliciranja do konačnog izvještaja. To neminovno uslovljava sporije procesuiranje svakog apela, ali daje veću dozu sigurnosti, prvenstveno nama u administaraciji, ali i onima koji šalju pomoć. Zatim, volonterski rad u sadake.com je opšte dobro, ali nam postavlja granice, jer entuzijazam je vrlina koja je dinamična i nepredvidiva. Smatramo da je neko ko ispruži ruku i zatraži sadaku, zaista došao u tešku situaciju. Toliko tešku da je primoran iznijeti svoje stanje u javnost. Mi već dugo pokušavamo riješiti tu dilemu oko objavljivanja životnih prića imena, adresa, telefona i ostalih podataka na internetu. Konačno smo se odlučili za prvi korak kojim počinjemo mijenjati sistem za dobrobit sviju nadamo se, ako Bog da. Više o ovoj Transformaciji, na stranici Humanitarna organizacija.  (Link na važan tekst i najavu plana o transformaciji servisa u narednih pet godina)

Jasno nam je da je ovo korak nazad u smislu reklamiranja, ali je nadamo se, korak naprijed u zaštiti privatne sfere. Od 2017 sva dokumentacija: životne priće, foto i video zapisi ostaju i dalje Off-line dosupni, ali su prvenstveno namijenjeni onima koji zaista žele da pomognu. (Apeli, Izvještaji i dr.) Ali vratimo se sa Transformacije korak u nazad, jer Ideja “SADAKE je kako smo rekli i sasvim jednostavna. Ona se ogleda u tome da se modernom čovjeku koji želi pomoći omogući da to i uradi na brz i jednostavan način. Infrastruktura za uplatu sadake obuhvata sve trenutno aktuelne opcije. Link Uplate govori više o tome.
Sadake.com se trudi da procese automatizacije svede na minimum. Skoro sve u obradi podataka se radi manuelno, kako bi svrha sadake kao pružanja pomoći nekome – bila ispoštovana. Svaki donator i njegova uplata biva individualno tretirana. Smatramo da kroz automatizaciju procesa nijjet ili namjera donatora biva stavljena u drugi plan. Balansirati između ponude savremene tehnologije automatskih skripti i individualnog-manuelnog tretiranja donacija je izazov. Dalje, uvjereni smo u to da sadake sa sobom nose bereket kada se dijele u ime Svemogućeg. Evidentno je da nekada velike donacije nemaju očekivanog efekta kod primaoca, dok neke iako manje, imaju dugoročno i rastuće djelovanje. Poput jednog zrna, sjemena koje zasijemo, a iz kojeg izraste klas sa stotinu novih sjemeki. Tu po našem mišljenju pored ostalog, veliku ulogu ima i ophođenje prema nijjetu donatora što smo ranije spomenuli. Poznato je da se dijeljenje sadake treba vršiti anonimno (lijeva i desna ruka…). Iz tog razloga mi smo stavili donatorima na rasplaganje mogučnost anonimnosti. Jedino redakcija zna ime donatora. Podatci su zaštičeni i nisu nikome drugom dostupni. Ne bivaju nigdje bilježeni niti objavljivani. Radi transparencije iznosa uplaćene sadake, svaka se donacija pod inicijalima zavodi u listu Bilans. Održavanje stalno dostupne arhive, Newsletteri i izvještaji su obligatni u radu sadake.com.

Puno smo toga ovdje kazali, a bitno je i djelovati.
Zato javi te nam se, – Možda imate ideju kako da budemo bolji? – Možemo vam možda prilagoditi neku opciju da jednostavnije pošaljete nekome sadaku. – Imate li ideju za neki projekat? – Možda znate kako da brže dopremo do onih koji trebaju pomoć i do onih koji žele pomoći, ali ne znaju kako ? Kontaktirajte nas, mi smo uvijek spremni za dijalog. Javite nam se E-Mailom ako želite da budete povremno obavješteni o aktuelnostima iz redakcije sadake.com

Onima koji apliciraju za pomoć
Radi toga što saradnici HO Sadake obrađuju aplikacije i sav pristigli materijal uglavnom u svoje slobodno vrijeme. Sav kontakt je ograničen na e-Mail i Fax . Aplikacije se obrađuju po redu i hitnosti i na žalost nismo u prilici pozitivno odgovoriti na svaku od njih. Da bismo aplikaciju mogli uzeti u razmatranje, te iz fonda za hitnu pomoć mogli izdvojiti donaciju, potrebno je da nam pošaljete dokumente navedene u e-Mailu koji dobijete kao odgovor, kao i to da ste saglasni s objavljivanjem vaše priče i vaših slika. Kod pomoći preko HO Sadake uvijek se radi o sljedećim donacijama:

  • Jednokratnoj – hitnoj – pomoći koja iznosi najviše od 250 do 1000 eur. Zavisno od prioriteta i broja apela u datom periodu. Ovo je najčešći oblik dodjele sadake.
  • Jednokratnoj “posebnoj pomoći”, kao u slučajevima sanacije objekata, pomoći za samopomoć u povratničkim regijama, pomoći kod prirodnih nepogoda, i sl. Ova donacija može da bude i većeg iznosa.
  • U slučajevima liječenja, objavljivanjem vaših aplikacija u rubrici “Liječenja” na našem bloggeru. U spomenutim slučajevima liječenja potrebno je da navedete vaše potpune kontakt podatke s bankovnim računima u BiH, jer HO Sadake statutarno ne skuplja sredstva za ovu kategoriju osim u iznimnim slučajevima kada je to na web stranici i eksplicitno naglašeno.
  • U slučajevima liječenja, objavljivanjem vaših aplikacija u rubrici “Liječenja” na našem bloggeru. U spomenutim slučajevima liječenja potrebno je da navedete vaše potpune kontakt podatke s bankovnim računima u BiH, jer HO Sadake statutarno ne skuplja sredstva za ovu kategoriju osim u iznimnim slučajevima kada je to na web stranici i eksplicitno naglašeno.

Radi transparencije objavljuje i arhivira se sve na našoj internet stranici. Arhivirano je dostupno na zahtjev emailom.

Svaki Apel koji se objavi preko sadake.com iza sebe ima mnogo uloženog truda, vremena i sredstava na njegovoj realizaciji. Kako u redakciji, tako i na terenu. Održavanje svih infrastruktura organizacije, stranice i servera, uz to i opsluživanje svih modernih platnih sistema koji su na usluzi donatorima, iziskuje nezanemarljive troškove. Tako da i usprkos volonterskom radu naših saradnika, opseg našeg djelovanja je u granicama. Molimo za razumijevanje.

NAPOMENA: Obavjestavamo sve one koji nas ucestalo kontaktiraju i pitaju u vezi nase Facebook grupe. HO Sadake ima samo jednu oficijelnu prezentaciju na Facebook-u i to je grupa pod nazivom HO Sadake kao i stranica Sadake.com Tu se prezentiraju nasi apeli i izvjestaji. Za sve ostalo sto se povezuje sa nasom organizacijom, koriste nasi LOGO, slike, adrese, te bilo kakav drugi materijal, ne mozemo snositi nikakvu odgovornost. Kod bilo kakve sumnje slobodno nam pisite preko kontakt formulara i mi cemo vam odgovoriti. Nasi saradnici koriste iskljucivo e-mail adrese sa nastavkom @sadake.com sadake tim