Sadake.com je organizacija koja radi zahvaljujući dobrovoljnom angažmanu volontera. Onih koji ne žale svoje vrijeme, novac i trud u službi dobra. To je besplatni, ali neprocjenjivo vrijedan doprinos kako bi se održao maksimum kvalitete i ispravnosti ovakvog rada.

Trebamo vas i skromno apelujemo na male donacije za održavanje u životu ovog servisa.
PayPal-om. – Valutu iznos možete sami odrediti
10     20    50
ili više… Kliknite na jednu od ovih opcija.

Redakcija Sadake.com je u proteklim danima bilansirala 2019 godinu i kao na kraju svake godine imamao malu dozu zebnje hoćemo li ovaj servis moći i u dolazeće 2020 držati na visokom nivou efikasnog humanitarnog rada. Ulaz i izlaz donacija 2019-te godine je u balansu, tj. brojke govore da smo na pozitivnoj nuli. Imamo i puno podstreka od strane donatora, koji žele da i dalje opstojimo kao servis kakav je do sada bio. Održavanje sistema i infrastrukture je u protekloj godini poskupilo pa stoga apelujemo da skromnim donacijama podržite rad tima sadake. Da bi ispravno kanalisali te donacije kod eventualnih uplata koristite gore navedene PayPal linkove ili ako koristite neku drugu opciju uplate onda samo naznačite to kao “Podrška”