JS Financial News - шаблон joomla Новости
nedjelja, 20 Avgust 2017

Datum iznos valuta donator šifra
         
14.08.17 30 EUR A. DOKIC  
14.08.17 50 EUR M. HASIC  
14.08.17 600 EUR S. KOLONIC  
14.08.17 180 EUR E. I I. KOVACEVIC  
14.08.17 180 EUR K. OMERBEGOVIC  
14.08.17 20 EUR A. I E. PEZEROVIC  
14.08.17 360 EUR R. I M. OMEROVIC  
13.08.17 50 EUR Z. RAHMANOVIC  
12.08.17 10 EUR M. BRAJAMOVIC  
11.08.17 180 EUR A. OSMANOVIC  
11.08.17 10 EUR   ANONIMNO
11.08.17 20 EUR M. DZINIC  
11.08.17 10 EUR D. I D. SARACEVIC  
11.08.17 20 EUR   ANONIMNO
10.08.17 50 EUR A. OKANOVIC  
10.08.17 10 EUR   LATIFAH
09.08.17 10 EUR A. I V. ALICKOVIC  
08.08.17 180 EUR S. GOROVIC  
08.08.17 10 EUR B. MEHMEDOVIC  
08.08.17 10 EUR M. I E. HRNJIC  
08.08.17 180 EUR E. NUHIC  
07.08.17 180 EUR S. REDZIC  
07.08.17 180 EUR F. HASANOVIC  
07.08.17 260 EUR E. ZILKIC  
07.08.17 50 EUR SANKOS-BAU GMBH  
07.08.18 20 EUR H. MIZIC  
07.08.17 5 EUR A. DJURDJEVIC-LAMKOVSKI  
07.08.17 10 EUR M. ZOLJ  
07.08.17 20 EUR A. OMERBEGOVIC  
07.08.17 5 EUR R. IMAMOVIC  
05.08.17 180 EUR M. SEHERIJA  
05.08.17 35 EUR A. OSMANOVIC  
04.08.17 10 EUR M. BAJRAMOVIC  
04.08.17 25 EUR H. SENDEROVIC  
03.08.17 100 $ S. MUSIC  
03.08.17 180 EUR H. HOLJAN  
03.08.17 10 EUR N. I S. RAVKIC-MEHINBASIC  
03.08.17 30 EUR I. BLISKOVAC  
03.08.17 35 EUR A. BAJRIC-KOLAR  
03.08.17 5 EUR J. KANLIC  
02.08.17 180 EUR A. CIRKIC  
02.08.17 10 EUR M. I N. MEHINBASIC-SALIHOVIC  
02.08.17 10 EUR ZZI  
02.08.17 100 EUR BRAJLOVIC GMBH  
02.08.17 10 EUR S. DIZDAREVIC  
02.08.17 5 EUR J. HASANOVIC  
02.08.17 15 EUR J. HASANOVIC  
02.08.17 10 EUR E. WEINERT  
02.08.17 15 EUR I. KICIN  
02.08.17 50 EUR M. I M. ZIVKOVIC  
02.08.17 10 EUR Z. I A. BEGATOVIC  
02.08.17 5 EUR E. MUSIC  
02.08.17 10 EUR T. YENIAY  
01.08.17 20 EUR A. MURECAHAJIC  
01.08.17 5 EUR J. KURTANOVIC  
01.08.17 40 EUR   ANONIMNO
01.08.17 5 EUR A. I S. ROVCANIN  
01.08.17 5 EUR A. GONZALES  
01.08.17 20 EUR   NIJE VAZNO
01.08.17 10 EUR A. I B. SPRECAK  
01.08.17 5 EUR A. CIRKIC  
01.08.17 30 EUR M. KRNJIC  
01.08.17 10 EUR   ANONIMNO
01.08.17 5 EUR   ANONIMNO
01.08.17 15 EUR M. I E. KARAHASANOVIC  
01.08.17 15 EUR S. I A. FELIC  
01.08.17 30 EUR A. OMERBEGOVIC  
01.08.17 10 EUR   ANONIMNO
31.07.17 180 EUR A. DZONLIC  
31.07.17 10 EUR DZ. IBRAHIMOVIC  
31.07.17 180 EUR A. JASAREVIC  
29.07.17 10 EUR A. DELJKIC  
29.07.17 180 EUR N. SMAJIC  
29.07.17 10 EUR Z. KURTOVIC  
29.07.17 5 EUR M. MESIC  
28.07.17 25 EUR S. PAVLOVIC  
28.07.17 10 EUR M. BAJRAMOVIC  
28.07.17 70 EUR F. CAVKIC  
28.07.17 20 EUR A. I S. HAJRIC  
27.07.17 45 EUR A. GROSO  
27.07.17 20 $ E. ALAGIC  
26.06.17 10 EUR M. MESIC  
26.07.17 30 EUR S. TELALOVIC  
26.07.17 5 EUR S. KULENOVIC  
26.07.17 50 EUR M. BIBER  
25.07.17 180 EUR H. MIZIC  
24.07.17 25 EUR M. BASAGIC  
21.07.17 20 EUR H. KOVACEVIC  
21.07.17 30 EUR A. OMERBEGOVIC  
21.07.17 10 EUR M. BAJRAMOVIC  
20.07.17 50 EUR A. BAJRIC-KOLAR  
18.07.17 10 EUR A. VITESKIC  
18.07.17 10 EUR E. SEJDIC  
18.07.17 10 EUR M. LISIC  
18.07.17 10 EUR M. BANOVI  
18.07.17 10 EUR I. MURCEHAJIC  
18.07.17 10 EUR M. TRAVLJANIN  
18.07.17 10 EUR S. I N. MEHIC  
18.07.17 20 EUR M. I S. SEMINANIN  
18.07.17 10 EUR M. MURCEHAJIC  
18.07.17 20 EUR A. DZONLIC  
18.07.17 10 EUR M. SELIMOVIC  
18.07.17 10 EUR C. I U. PRESTEL  
18.07.17 10 EUR H. BRAKMIC  
18.07.17 10 EUR Z. BOZKURT  
18.07.17 10 EUR S. DEDOVIC  
18.07.17 10 EUR HADJO  
18.07.17 20 EUR A. BASIC  
18.07.17 10 EUR A. ALJIC  
18.07.17 10 EUR A. I A. SAHTAN  
18.07.17 10 EUR M. I H. SIRBIC  
17.07.17 25 EUR IWB INTERACTION WITHOUT BORDERS  
17.07.17 15 EUR D. SUMIC  
17.07.17 10 EUR D. I E. DZAFIC  
17.07.17 10 EUR M. I F. BILALIC  
17.07.17 10 EUR A. I E. BABALUK  
17.07.17 10 EUR S. ZUKIC  
17.07.17 20 EUR S. DELJKIC  
17.07.17 10 EUR K. CONRAD  
17.07.17 20 EUR N. I A. SMAJIC  
17.07.17 5 EUR S. I E. REDZIC  
17.07.17 10 EUR N. BETTINGER  
17.07.17 5 EUR A. SARCEVIC  
17.07.17 30 EUR J. KERAN  
17.07.17 5 EUR R. PETROVIC  
14.07.17 15 EUR M. KORAC  
12.07.17 20 EUR A. I E. PEZEROVIC  
11.07.17 10 EUR   LATIFAH
11.07.17 10 EUR   ANONIMNO
11.07.17 10 EUR D. I D. SARACEVIC  
11.07.17 20 EUR A. I M. SUCESKA  
11.07.17 10 EUR A. I V. ALICKOVIC  
11.07.17 20 EUR M. DZINIC  
15.07.17 10 EUR M. MESIC  
14.07.17 20 EUR Z. SELMAN  
14.07.17 10 EUR E. OMERIKA  
14.07.17 10 EUR M. BAJRAMOVIC  
14.07.17 10 EUR Z. KURTOVIC  
13.07.17 30 EUR I. BLISKOVAC  
07.07.17 20 EUR L. BEGOVIC  
07.07.17 10 EUR M. BARJAMOVIC  
06.07.17 10 EUR B. MEHMEDOVIC  
06.07.17 10 EUR M. I E. HRNJIC  
05.07.17 10 EUR S. I M. SEFEROVIC  
05.07.17 5 EUR A. DJURDJEVIC-LAMKOVSKI  
05.07.17 10 EUR M. ZOLJ  
05.07.17 10 EUR A. DELJKIC  
05.07.17 5 EUR R. IMAMOVIC  
04.07.17 20 EUR H. MIZIC  
04.07.17 10 EUR N. I S. RAVKIC-MEHINBASIC  
04.07.17 10 EUR M. I N. MEHINBASIC-SALIHOVIC  
04.07.17 10 EUR ZZI  
04.07.17 100 EUR BRAJLOVIC GMBH  
04.07.17 10 EUR S. DIZDAREVIC  
04.07.17 15 EUR I. KICIN  
04.07.17 15 EUR J. HASANOVIC  
04.07.17 5 EUR J. HASANOVIC  
04.07.17 10 EUR E. WEINERT  
04.07.17 10 EUR T. YENIAY  
04.07.17 5 EUR E. MUSIC  
04.07.17 10 EUR E. OMERIKA  
03.07.17 5 EUR J. KURTANOVIC  
03.07.17 5 EUR   ANONIMNO
03.07.17 10 EUR   ANONIMNO
03.07.17 40 EUR A. HARALCIC-BASARIC  
03.07.17 5 EUR A. I S. ROVCANIN  
03.07.17 5 EUR A. GONZALES  
03.07.17 10 EUR A. I B. SPRECAK  
03.07.17 5 EUR J. KANLIC  
03.07.17 5 EUR A. CIRKIC  
03.07.17 10 EUR Z. I A. BEGATOVIC  
03.07.17 20 EUR   NIJE VAZNO
03.07.17 30 EUR M. KRNJIC  
03.07.17            50 EUR M. I M. ZIVKOVIC  
03.07.17 30 EUR A. MURECAHAJIC  
03.07.17 15 EUR M. I E. KARAHASANOVIC  
03.07.17 15 EUR S. I A. FELIC  
02.07.17 10 EUR A. KURTIC  
02.07.17 15 EUR H. NUMIC  
30.06.17 20 EUR DZ. NEDZIBOVIC  
30.06.17 10 EUR DZ. IBRAHIMOVIC  
30.06.17 50 EUR V. ZOJA  
30.06.17 10 EUR M. BAJRAMOVIC  
29.06.17 30 EUR S. PAVLOVIC  
28.06.17 20 EUR A. I S. HAJRIC  
27.06.17 45 EUR E. KELECIJA I T. HOMOIKA  
27.06.17 5 EUR S. KULENOVIC  
27.06.17 50 EUR J. SINANOVIC  
27.06.17 90 EUR S. AHMETOVIC  
27.06.17 20 $ E. ALAGIC  
26.06.17 200 $ A. DUMPOR  
26.06.17 15 EUR K. I J. SABOTIC  
26.06.17 30 EUR S. TELALOVIC  
26.06.17 50 EUR L. MAHMUTOVIC  
26.06.17 30 EUR M. I A. SOGOLJ  
26.06.17 50 EUR S. ZUKIC  
26.06.17 15 EUR D. I S. DZAFIC  
26.06.17 1000 EUR J. OKANOVIC  
26.06.17 50 EUR E. I A. SELIMOVIC  
25.06.17 30 $ M. GANIBEGOVIC  
25.06.17 40 EUR A. CERIMAGIC  
24.05.17 50 EUR D. I M. SEHERIJA  
24.05.17 10 $ E. NEDZINOVIC  
24.06.17 50 EUR M. MESIC  
24.06.17 200 EUR Z. TUCAKOVIC  
24.06.17 10 EUR A. MUMINOVIC  
23.06.17 660 EUR F. HASANOVIC  
23.06.17 50 EUR M . MEHMEDOVIC  
23.06.17 20 EUR A. BESIC  
23.06.17 5 EUR A. VITESKIC  
23.06.17 20 $ A. RAMIC  
23.06.17 100 EUR M. CIRKIC  
23.06.17 10 EUR A. CEHIC  
23.06.17 30 EUR A. RESIDBEGOVIC  
23.06.17 100 $ E. I A. PURIC  
23.06.17 50 $ A. MUSIC  
23.06.17 30 EUR E. NUHIC  
22.06.17 50 EUR A. SAKA  
22.06.17 100 EUR DZEMAT SABUR E.V  
22.06.17 450 EUR E. BUZIMKIC  
22.06.17 10 EUR A. HALILOVIC  
22.06.17 25 EUR   ANONIMNO
22.06.17 45 EUR E. HUSIC  
22.06.17 55 EUR F. HUSIC  
22.06.17 80 EUR E. ZILKIC  
22.06.17 20 EUR A. DELJKIC  
22.06.17 250 EUR M. MESIC  
22.06.17 55 EUR A. OSMANOVIC  
22.06.17 20 $ E. ALAGIC  
22.06.17 100 EUR F. CAVKIC  
22.06.17 20 EUR E. CATIC  
22.06.17 20 EUR O. MUMINOVIC  
22.06.17 20 EUR E. I S. HODZIC  
21.06.17 200 SEK E. KURTOVIC  
21.06.17 2000 EUR A. DZONLIC  
21.06.17 50 EUR S. LJAJIC  
21.06.17 150 SEK Z. KURTOVIC  
21.06.17 200 SEK N. BUKVIC  
21.06.17 20 EUR MUC TEX GBR  
21.06.17 50 EUR H. SENDEROVIC  
20.06.17 50 EUR E. HALILIC  
20.06.17 100 EUR A. HADZIC  
20.06.17 20 EUR S. ZUKIC  
20.06.17 10 EUR A. VITESKIC  
20.06.17 70 EUR S. SETKIC  
20.06.17 80 EUR D. I S. NUHANOVIC  
20.06.17 160 EUR N. BETTINGER  
20.06.17 80 DKK A. JALOVICIC  
20.06.17 50 EUR E. RASAK  
20.06.17 5 EUR O. MUMINOVIC  
20.06.17 10 EUR Z. SEHIC  
20.06.17 200 EUR Z. LULIC  
20.06.17 50 EUR E. BOSANKIC  
20.06.17 100 $ E. MUSIC  
20.06.17 10 EUR Z. KURTOVIC  
20.06.17 10 EUR M. MESIC  
20.06.17 35 $ S. ELEZOVIC  
20.06.17 200 $ A. DUMPOR  
20.06.17 30 EUR   ANONIMNO
19.06.17 100 EUR S. TELALOVIC  
19.06.17 800 EUR   ANONIMNO
19.06.17 100 EUR E. BRIGA  
19.06.17 20 EUR S. ZUKIC  
19.06.17 20 EUR E. CORBO-MESIC  
19.06.17 30 EUR M. KORAC  
19.06.17 10 EUR D. I E. DZAFIC  
19.06.17 20 EUR S. DELJKIC  
19.06.17 10 EUR E. SEJDIC  
19.06.17 10 EUR M. LISIC  
19.06.17 10 EUR M. BANOVI  
19.06.17 10 EUR I. MURCEHAJIC  
19.06.17 10 EUR M. TRAVLJANIN  
19.06.17 10 EUR S. I N. MEHIC  
19.06.17 20 EUR M. I S. SELIMANIN  
19.06.17 10 EUR M. MURCEHAJIC  
19.06.17 20 EUR A. DZONLIC  
19.06.17 10 EUR M. SELIMOVIC  
19.06.17 10 EUR C. I U. PRESTEL  
19.06.17 10 EUR H. BRAKMIC  
19.06.17 10 EUR Z. BOZKURT  
19.06.17 10 EUR S. DEDOVIC  
19.06.17 10 EUR HADJO  
19.06.17 50 EUR S. HASANSPAHIC  
19.06.17 50 EUR A. OKANOVIC  
19.06.17 10 EUR N. ABDIJANOVIC  
19.06.17 200 DKK A. KAZIC  
19.06.17 50 EUR E. HADZISELIMOVIC  
19.06.17 40 DKK A. JALOVICIC  
19.06.17 20 EUR A. BASIC  
19.06.17 10 EUR A. ALJIC  
19.06.17 10 EUR M. I H. SIRBIC  
18.06.17 200 EUR S. REDZIC  
18.06.17 50 SEK M. BULJUBASIC  
18.06.17 40 DKK A. JALOVICIC  
17.06.17 30 EUR A. KULAGIC  
17.06.17 35 EUR A. OSMANOVIC  
17.06.17 20 EUR A. DELJKIC  
16.06.17 20 EUR A. KUTJES  
16.06.17 10 EUR M. I F. BILALIC  
16.06.17 150 EUR S. HOLJAN  
16.06.17 30 EUR M. BARO  
16.06.17 10 EUR N. BETTINGER  
16.06.17 5 EUR S. I E. REDZIC  
16.06.17 20 EUR N. I A. SMAJIC  
16.06.17 10 EUR K. CONRAD  
16.06.17 100 EUR   ANONIMNO
16.06.17 10 EUR A. BABALUK  
16.06.17 15 EUR D. SUMIC  
16.06.17 10 EUR S. ZUKIC  
16.06.17 5 EUR A. SARCEVIC  
16.06.17 30 EUR J. KERAN  
16.06.17 5 EUR R. PETROVIC  
16.06.17 40 EUR S. CATAK  
16.06.17 50 $ H. HOTILOVAC  
16.06.17 100 EUR A. GROSO  
16.06.17 10 EUR J. KURTANOVIC  
16.06.17 20 EUR A. JALOVICIC  
16.06.17 10 EUR E. NEDZIBOVIC  
15.06.17 500 SEK D. MUSANOVIC  
15.06.17 20 EUR H. SABANOVIC  
15.06.17 15 EUR M. MESIC  
14.06.17 30 EUR J. NAKICEVIC  
14.06.17 25 EUR F. HUSIC  
14.06.17 20 EUR E. HUSIC  
14.06.17 25 EUR H. NUMIC  
14.06.17 40 EUR N. SIGNJATIC  
14.06.17 400 EUR   ANONIMNO
14.06.17 30 EUR M. MESIC  
14.06.17 60 EUR N. CUKLE  
14.06.17 50 EUR S. ROVCANIN  
13.06.17 35 EUR   ANONIMNO
13.06.17 60 EUR J. I E. BRKOVIC  
13.06.17 115 EUR A. BEGIC  
13.06.17 10 EUR D. I D. SARACEVIC  
13.06.17 100 EUR A. AJANOVIC  
13.06.17 20 EUR   ANONIMNO
13.06.17 100 EUR SANKOS BAU GMBH  
13.06.17 200 EUR   ANONIMNO
13.06.17 20 EUR M. DZINIC  
13.06.17 30 EUR Z. MRAKOVIC  
13.06.17 50 EUR A. BAJRIC-KOLAR  
13.06.17 10 EUR DZ. MEHIC  
13.06.17 20 EUR H. HUZEIROVIC  
13.06.17 100 EUR N. BEGANOVIC  
12.06.17 20 EUR E. I M. VELIC  
12.06.17 10 EUR   LATIFAH
12.06.17 100 EUR S. TELALOVIC  
12.06.17 100 EUR M. I M. SIJAMHODZIC  
12.06.17 20 EUR A. I E. PEZEROVIC  
12.06.17 20 EUR E. I A. CATIC  
12.06.17 40 EUR S. AVDIC  
12.06.17 25 EUR H. MIZIC  
12.06.17 30 EUR A. OKANOVIC  
12.06.17 200 EUR M. OMEROVIC  
12.06.17 50 EUR M. SEHERIJA  
12.06.17 100 EUR J. PIVAC  
11.06.17 40 EUR A. SELIMANJIN  
11.06.17 25 $ E. MUSIC  
11.06.17 30 EUR Z. SELMAN  
11.06.17 30 EUR M. MURCEHAJIC  
11.06.17 50 $ A. MUSIC  
10.06.17 100 SEK M. BULJUBASIC  
10.06.17 20 CAD S. KALAJDZIC  
10.06.17 20 EUR E. NEDZIBOVIC  
10.06.17 15 EUR M. MESIC  
10.06.17 30 EUR Z. BOZKURT  
09.06.17 500 SEK D. MUSANOVIC  
09.06.17 10 EUR A. KURTIC  
09.06.17 100 $ M. JAMIL  
09.06.17 10 EUR A. I V. ALICKOVIC  
08.06.17 100 EUR V. KENJAR  
07.06.17 30 EUR M. BIJELJINAC  
07.06.17 10 EUR M. I E. HRNJIC  
07.06.17 35 EUR A. OSMANOVIC  
07.06.17 10 EUR   ANONIMNO
06.06.17 100 $ E. MUSIC  
06.06.17 5 EUR J. KANLIC  
06.06.17 5 EUR A. DJURDJEVIC-LAMKOVSKI  
06.06.17 10 EUR M. ZOLJ  
06.06.17 100 EUR H. MIZIC  
06.06.17 10 EUR N. I S. RAVKIC-MEHINBASIC  
06.06.17    5 EUR R. IMAMOVIC  
06.06.17 100 $ A. DUMPOR  
05.06.17 15 EUR O. OMEROVIC  
05.06.17 250 EUR A. CAJO  
04.06.17 50 EUR M. GUTIC  
04.06.17 100 $ M. MASNOPITA  
02.06.17 100 CH.Fr   A.I
02.06.17 100 CH.Fr   M.A.
02.06.17 300 NOR.Kr   anonimno
02.06.17 10 EUR Z. I A. BEGATOVIC  
02.06.17 5 EUR J. HASANOVIC  
02.06.17 15 EUR J. HASANOVIC  
02.06.17 10 EUR T. YENIAY  
02.06.17 10 EUR E. WEINERT  
02.06.17 15 EUR I. KICIN  
02.06.17 50 EUR M. I M. ZIVKOVIC  
02.06.17 40 EUR   ANONIMNO

 

Newsletter

Podržimo !

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo

Projektima Sadake e.V. "www.sadake.com"  kao što je:   "Pomoć za samopomoć" dajemo doprinos borbi protiv utjecaja radikalnih strujanja bilo koje vrste, u našoj zemlji. Ljudi koji vide perspektivu za sebe i svoju porodicu kroz sopstveni rad i zaradu, prestaju biti žrtve manipulacije i radikalizacije. Podržimo ove projekte.
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com


Volonteri Vas trebaju

Volonteri

 Sadake.com je organizacija koja radi zahvaljujući dobrovoljnom angažmanu volontera. Onih koji ne žale svoje vrijeme, novac i trud u službi dobra. To je besplatni, ali neprocjenjivo vrijedan doprinos kako bi se održao maksimum kvalitete i ispravnosti ovakvog rada. 

Trebamo vas i skromno apelujemo na male donacije za održavanje u životu ovog servisa.

PayPal-om

10 EUR        20 EUR       50 EUR

Ko je na portalu: 35 gostiju i nema prijavljenih članova

Linkajte na nas

sadake.com HTML Code za vašu stranicu:
<!-- Banner-Code 130x90 --> <a target="_self" href="http://www.sadake.com"><img width="130" border="0" height="90" alt="sadake.com" src="http://www.sadake.com/images/stories/sadake-banner1.jpg" /></a> <!-- End Banner-Code 130x90 -->

Fond za hitnu pomoč !

Uplate na Bankovne račune u Fond za hitnu pomoć: OVDJE

 Bank

 sofort

 

Giropay 
 bitpay

 Jetzt Spenden! Das Spendenformular ist ein kostenfreier Service von betterplace.org.

Izvještaj donatorima

Sva prispjela sadaka se evidentuje u rubrici Bilans,  a o podjeli se detaljnije piše kroz rubriku izvještaji. (po godinama)
Ukoliko želite da vas putem emaila ili SMS-a obavijestimo prispjeću vaše sadake i njezinoj podjeli,  javite nam se preko Kontakt forulara sa kratkom porukom o tome.
Pošto svaku donaciju unosimo manuelno, molimo za razumijevanje za kašnjenje update.