Bilans

Datumiznosvalutašifra
Nasa cijela ekipa je upravo u Bosni i u slucaju kasnjenja Update-a ove liste, informacija Donatorima: Vase uplate se registruju i na licu mjesta odmah dijele iako update ove liste kasni.
23.10.2085EURR. ABDAGIC
22.10.2050$M. BOSKAILO
22.10.2050EURM. SMAJIC-CACAN
19.10.2020EURE. AHCIC
19.10.2010EURE. I D. DZAFIC
19.10.2020EURS. DELJKIC
18.10.2050EURS. DELJKIC
16.10.2030EURM. H. MEHMEDOVIC
16.10.2020EURL. AHCIC
16.10.205EURS. KULENOVIC
15.10.2010EURK. CONRAD
15.10.2025EURM. I F. BILALIC
15.10.2010EURS. ZUKIC
15.10.2010EURA. BABALUK
15.10.2030EURN. LIEBHART-MERDANOVIC
15.10.205EURS. I E. REDZIC
15.10.2020EURN. I A. SMAJIC
15.10.2010EURJ. I K. SABOTIC
15.10.2010EURN. BETTINGER
15.10.205EURA. SARCEVIC
15.10.2015EURJ. KERAN
15.10.205EURR. PETROVIC
14.10.20100CADS. GOROVIC
14.10.2010EURB. SUSAK
13.10.2010EURD. I D. SARACEVIC
13.10.2010EURANONIMNO
13.10.2010EURA. ISLJAMI
12.10.2010EURLATIFAH
12.10.2020EURH. MIZIC
12.10.2020EURM. DZINIC
12.10.2020EURA. I E. PEZEROVIC
09.10.2010EURA. I V. ALICKOVIC
07.10.2010EURA. MULAMUSTAFIC
06.10.2010EURB. MEHMEDOVIC
06.10.2010EURM. I E. HRNJIC
06.10.2010EURB. SUSAK
06.10.2030EURE. HUSIC
05.10.205EURJ. KANLIC
05.10.2010EURA. HECIMOVIC
05.10.2010EURM. ZOLJ
05.10.205EURR. IMAMOVIC
02.10.2010EURS. I N. RAVKIC-MEHINBASIC
02.10.2025EURI. KICIN
02.10.20100EURBRAJLOVIC GMBH
02.10.2010EURS. DIZDAREVIC
02.10.2010EURE. WEINERT
02.10.205EURJ. HASANOVIC
02.10.2015EURJ. HASANOVIC
02.10.2010EURZ. BEGATOVIC
02.10.205EURO. MUSIC
02.10.2050EURM. ZIVKOVIC
02.10.2050EURE. ZAHIROVIC
01.10.2020EURA. BILALOVIC
01.10.2020EURA. HARALCIC-BASARIC
01.10.2010EURM. MEHINBASIC
01.10.2020EURA. MURECAHAJIC
01.10.205EURANONIMNO
01.10.2010EURZ. KARALIC
01.10.2010EURA. SPRECAK
01.10.205EURA. CIRKIC
01.10.2020EURNIJE VAZNO
01.10.205EURA. I S. ROVCANIN
01.10.205EURA. GONZALES
01.10.2040EURA. KRNJIC
01.10.2015EURT. CAKAL
01.10.205EURJ. KURTANOVIC
01.10.2010EURANONIMNO
01.10.2010EURM. MURCEHAJIC
30.09.2025CADS. GOROVIC
30.09.2010EURS. AHMETOVIC
30.09.2025EURA. KALEBIC
29.09.2010EURA. KURTIC
29.09.2050EURN. DZUBUR
29.09.205EURANONIMNO
28.09.2050CADS. GOROVIC
27.09.2015EURH. JUNUZOVIC
27.09.20100EURR. SIJAMHODZIC
27.09.2020§E. ALAGIC
26.09.20100Ch.FrE.I
26.09.20100Ch.FrA.E.
25.09.20300SEKDZ. MEHIC
25.09.2020EURA. I S. HAJRIC
25.09.2085EURM. ABDAGIC
25.09.2085EURR. ABDAGIC
25.09.2025EURA. IBRAHIMPASIC
25.09.2010EURE. SEJDIC
25.09.2010EURM. LISIC
25.09.2020EURH. KOVACEVIC
25.09.2010EURI. MURCEHAJIC
25.09.2010EURM. TRAVLJANIN
25.09.2020EURM. I S. SELIMANIN
25.09.2015EURPASIC
25.09.2020EURA. DZONLIC
25.09.2010EURC. I U. PRESTEL
25.09.2010EURH. BRAKMIC
25.09.2010EURZ. BOZKURT
25.09.2010EURS. DEDOVIC
25.09.2010EURHADJO
25.09.2020EURA. BASIC
25.09.2010EURA. ALJIC
25.09.2010EURA. I A. SAHTAN
25.09.2010EURM. I H. SIRBIC
25.09.2015EURS. KAHROVIC
25.09.2020EURH. I E. ATIC
24.09.20100EURS. TELALOVIC
24.09.2020EURA. VITESKIC
24.09.2035EURF. HUSIC
24.09.2030EURK. HUSIC
22.09.20100EURE. HIDIC
22.09.20100EURJ. NAKICEVIC
20.09.20200$J. DIDELIJA
19.09.2020EURH. NUMIC
17.09.2020EURE. DULOVIC
17.09.2040EURM. OMERAGIC
17.09.2010EURE. I D. DZAFIC
17.09.2020EURS. DELJKIC
16.09.205EURS. KULENOVIC
15.09.2010EURK. CONRAD
15.09.2025EURM. I F. BILALIC
15.09.2030EURN. LIEBHART-MERDANOVIC
15.09.2010EURA. BABALUK
15.09.2010EURS. ZUKIC
15.09.2010EURN. BETTINGER
15.09.2020EURN. I A. SMAJIC
15.09.2010EURJ. I K. SABOTIC
15.09.205EURS. I E. REDZIC
15.09.205EURA. SARCEVIC
15.09.2015EURJ. KERAN
15.09.205EURR. PETROVIC
14.09.20100EURA. HARALCIC-BASARIC
14.09.2020EURN. SIGNJATIC
14.09.2040EURB. ALIHODZIC
14.09.2020EURA. I E. PEZEROVIC
12.09.20175CADS. GOROVIC
12.09.2020EURO. MUMINOVIC
11.09.2010EURD. I D. SARACEVIC
11.09.2020EURANONIMNA
11.09.2035EURE. HUSIC
11.09.2010EURA. ISLJAMI
10.09.2010EURLATIFAH
10.09.2020EURM. DZINIC
09.09.2010EURN. KURTIC
09.09.2010EURA. KURTIC
09.09.2010EURA. ALICKOVIC
08.09.2010EURM. I E. HRNJIC
08.09.2025EURM. BASAGIC
08.09.2010EURB.MEHMEDOVIC
07.09.2050EURN. DZUBUR
07.09.2010EURM. ZOLJ
07.09.205EURR. IMAMOVIC
03.09.2050$S. BAJRAMOVIC
03.09.2010EURB. SUSAK
03.09.2010EURZ. BEGATOVIC
03.09.205EURJ. KANLIC
03.09.2010EURS. AHMETOVIC
03.09.2010EURA. HECIMOVIC
02.09.2010EURN. RAVKIC-MEHINBASIC
02.09.2025EURI. KICIN
02.09.2015EURJ. HASANOVIC
02.09.205EURJ. HASANOVIC
02.09.2010EURE. WEINERT
02.09.20100EURBRAJLOVIC GMBH
02.09.2010EURS. DIZDAREVIC
02.09.2010EURZZI
02.09.205EURO. MUSIC
02.09.2050EURE. ZAHIROVIC
01.09.2050EURM. ZIVKOVIC
01.09.2020EURA. HARALCIC-BASARIC
01.09.2015EURM. MESIC
01.09.2015EURA. BILALOVIC
01.09.2010EURM. MEHINBASIC
01.09.205EURJ. KURTANOVIC
01.09.205EURANONIMNO
01.09.2010EURANONIMNO
01.09.2050EURM. BARO
01.09.2010EURZ. KARALIC
01.09.2010EURA. SPRECAK
01.09.205EURA. CIRKIC
01.09.2020EURNIJE VAZNO
01.09.205EURA. ROVCANIN
01.09.205EURA. GONZALES
02.09.2015EURT. CAKAL
01.09.2040EURA. KRNJIC
01.09.2020EURH. MIZIC
01.09.2020EURA. MURECAHAJIC
31.08.2025EURAJKA KALEBIC
31.08.205EURANONIMNO
29.08.2020EURA. DIZDAR
29.08.2030$A. MUSIC
28.08.20100CADS. GOROVIC
27.08.2020$E. ALAGIC
27.08.2030$DZ. MEHIC
27.08.20100EURS. TELALOVIC
27.08.2050CADS. GOROVIC
27.08.2020EURS. HAJRIC
26.08.2085EURM. ABDAGIC
26.08.2010EURE. SEJDIC
26.08.2010EURM. LISIC
26.08.2020EURH. KOVACEVIC
26.08.2020EURM. I S. SELIMANIN
26.08.2015EURPASIC
26.08.2010EURM. MURCEHAJIC
26.08.2020EURA. DZONLIC
26.08.2010EURC. I U. PRESTEL
26.08.2010EURH. BRAKMIC
26.08.2010EURZ. BOZKURT
26.09.2010EURS. DEDOVIC
26.08.2010EURHADJO
26.08.2020EURA. BASIC
26.08.2010EURA. ALJIC
26.08.2010EURA. I A. SAHTAN
26.08.2010EURM. I H. SIRBIC
26.08.2015EURS. KAHROVIC
26.08.2020EURH. I E. ATIC
25.08.2085EURR. ABDAGIC
25.08.2025EURA. IBRAHIMPASIC
24.08.20100EURN. DZUBUR
24.08.2010EURO. MUMINOVIC
24.08.2011EURA. BILALOVIC
21.08.2050EURN. S. IGNJATIC
21.08.2040EURF. HUSIC
21.08.2030EURK. HUSIC
20.08.20100EURS. MUSOSKI
19.08.2020EURS. TALIC
18.08.2030EURE. AHCIC
18.08.205EURS. KULENOVIC
17.08.2010EURS. ZUKIC
17.08.2010EURA. BABALUK
17.08.2030EURN. LIEBHART-MERDANOVIC
17.08.2025EURM. I F. BILALIC
17.08.2010EURE. I D. DZAFIC
17.08.2020EURS. DELJKIC
17.08.2010EURK. CONRAD
17.08.2010EURJ. I K. SABOTIC
17.08.2020EURN. I A. SMAJIC
17.08.205EURS. I E. REDZIC
17.08.2010EURN. BETTINGER
17.08.205EURA. SARCEVIC
17.08.2015EURJ. KERAN
17.08.205EURR. PETROVIC
12.08.2020EURAMAZON SMILE
12.08.2020EURA. I E. PEZEROVIC
11.08.2010EURLATIFAH
11.08.2010EURD. I D. SARACEVIC
11.08.2010EURA. ISLJAMI
11.08.2020EURANONIMNO
11.08.2010EURA. ALICKOVIC
11.08.20200EURG. MUJALA
10.08.2020EURM. DZINIC
07.08.2020EURZ. KURTANOVIC
07.08.2030EURA. I S. SETKIC
06.08.20135CADS. GOROVIC
06.08.2010EURB. MEHMEDOVIC
06.08.2010EURM. I E. HRNJIC
04.08.2040EURM. OMERAGIC
04.08.2020EURA. VITESKIC
04.08.2010EURS. AHMETOVIC
04.08.2010EURM. ZOLJ
04.08.205EURR. IMAMOVIC
04.08.2010EURA. HECIMOVIC
04.08.2025EURI. KICIN
04.08.2010EURE. WEINERT
04.08.205EURJ. HASANOVIC
04.08.2015EURJ. HASANOVIC