Uplata Kurbana

Sadake logo Uplata Kurbana

Update 17.07.2019.  Broj kurbana koji nam je na raspolaganju je popunjen. Rezervacija je okončana. Sredstvima koja se uplaćuju u ovaj fond, povratnicima se od 2003 godine donirala uzgojna stoka. Danas, kupujemo od njih kurbane za donatore koji to žele. Potpuni održivi...