Plati nekome račun i ne reci ko je

Plati nekome račun i ne reci ko je

Prošla zima je bila jedna od onih jačih. Za naše starije i iznemogle koji žive sami, nije bilo lahko sa drvima, ugljem. Neki od onih najslabijih morali su odustati od loženja jer to tjelesno više nisu mogli obaviti. Cijepanje, unošenje u kuću, loženje, pepeo…...