JS Financial News - шаблон joomla Новости
utorak, 25 April 2017
Datum iznos valuta donator šifra u Fond
           
22.04.17 10 EUR A. KURTIC   u Fond
21.04.17 150 $ A. DUMPOR   u Fond
21.04.17 100 EUR A. HADZIC   u Fond
19.04.17 50 EUR M. BARO   u Fond
19.04.17 100 EUR N. HRLE   u Fond
18.04.17 100 EUR S. TELALOVIC   u Fond
18.04.17 20 EUR M. MEHMEDOVIC   u Fond
18.04.17 10 EUR E. I D. DZAFIC   u Fond
18.04.17 10 EUR M. I F. BILALIC   u Fond
18.04.17 20 EUR H. MIZIC   u Fond
18.04.17 10 EUR S. ZUKIC   u Fond
18.04.17 10 EUR A. I E. BABALUK   u Fond
18.04.17 20 EUR S. DELJKIC   u Fond
18.04.17 10 EUR K. CONRAD   u Fond
18.04.17 5 EUR S. I E. REDZIC   u Fond
18.04.17 20 EUR N. I A. SMAJIC   u Fond
18.04.17 5 EUR A. SARCEVIC   u Fond
18.04.17 30 EUR J. KERAN   u Fond
18.04.17 5 EUR R. PETROVIC   u Fond
18.04.17 10 EUR N. ABDIJANOVIC   u Fond
18.04.17 10 $ Y. DOBRYANSKY   u Fond
17.04.17 100 $ M. MASNOPITA   u Fond
15.04.17 15 EUR M. MESIC   u Fond
14.04.17 100 SEK N. BUKVIC   u Fond
14.04.17 20 $ E. MUSIC   u Fond
14.04.17 20 EUR M. MURCEHAJIC   u Fond
12.04.17 20 EUR A. I E. PEZEROVIC   u Fond
11.04.17 10 EUR   LATIFAH u Fond
11.04.17 35 EUR   ANONMNO u Fond
11.04.17 20 EUR M. DZINIC   u Fond
11.04.17 10 EUR D. I D. SARACEVIC   u Fond
11.04.17 20 EUR   ANONIMNO u Fond
11.04.17 10 EUR A. I V. ALICKOVIC   u Fond
10.04.17 10 EUR A. OMERBEGOVIC   u Fond
10.04.17 50 EUR A. DENJAGIC   u Fond
06.04.17 10 EUR B. MEHMEDOVIC   u Fond
06.04.17 10 EUR M. I E. HRNJIC   u Fond
06.04.17 10 EUR E. OMERIKA   u Fond
05.04.17 10 EUR A. DELJKIC   u Fond
05.04.17 5 EUR A. DJURDJEVIC-LAMKOVSKI   u Fond
05.04.17 10 EUR M. ZOLJ   u Fond
05.04.17 5 EUR R. IMAMOVIC   u Fond
04.04.17 20 EUR M. BASAGIC   u Fond
04.04.17 10 EUR E. WEINERT   u Fond
04.04.17 15 EUR J. HASANOVIC   u Fond
04.04.17 5 EUR J. HASANOVIC   u Fond
04.04.17 10 EUR T. YENIAY   u Fond
04.04.17 15 EUR I. KICIN   u Fond
04.04.17 10 EUR N. I S. RAVKIC-MEHINBASIC   u Fond
04.04.17 10 EUR ZZI   u Fond
04.04.17 100 EUR BRAJLOVIC GMBH   u Fond
04.04.17 10 EUR S. DIZDAREVIC   u Fond
04.04.17 5 EUR E. MUSIC   u Fond
03.04.17 100 EUR E. ZILKIC   u Fond
03.04.17 5 EUR J. KANLIC   u Fond
03.04.17 10 EUR A. I B. SPRECAK   u Fond
03.04.17 10 EUR   ANONIMNO u Fond
03.04.17 5 EUR A. CIRKIC   u Fond
03.04.17 5 EUR A. GONZALES   u Fond
03.04.17 5 EUR A. I S. ROVCANIN   u Fond
03.04.17 30 EUR E. HUSIC   u Fond
03.04.17 20 EUR   NIJE VAZNO u Fond
03.04.17 30 EUR M. KRNJIC   u Fond
03.04.17 40 EUR   ANONIMNO u Fond
03.04.17 50 EUR M. I M. ZIVKOVIC   u Fond
03.04.17 5 EUR J. KURTANOVIC   u Fond
03.04.17 10 EUR   ANONIMNO u Fond
03.04.17 15 EUR M. MUSOSKA   u Fond
03.04.17 20 EUR A. MURECAHAJIC   u Fond
03.04.17 20 EUR M. KORAC   u Fond
03.04.17 15 EUR M. I E. KARAHASANOVIC   u Fond
03.04.17 15 EUR M. MESIC   u Fond
03.04.17 100 EUR E. ZILKIC   u Fond
03.04.17 15 EUR S. I A. FELIC   u Fond
03.04.17 10 EUR   ANONIMNO u Fond
01.03.17 30 $ S. ELEZOVIC   u Fond
31.03.17 20 EUR H. MIZIC   u Fond
31.03.17 35 EUR J. LETIC   u Fond
31.03.17 5 EUR   ANONIMNO u Fond
31.03.17 50 EUR E. I M. VELIC   u Fond
30.03.17 10 EUR M. MESIC   u Fond
30.03.17 10 EUR Z. SEHIC   u Fond
30.03.17 50 EUR A. BAJRIC-KOLAR   u Fond
30.03.17 20 $ E. MUSIC   u Fond
30.03.17 20 EUR A. CERIMAGIC   u Fond
30.03.17 10 EUR N. ABDIJANOVIC   u Fond
30.03.17 70 EUR A. OKANOVIC   u Fond
30.03.17 20 EUR E. NEDZIBOVIC   u Fond
30.03.17 20 EUR E. OMERIKA   u Fond
30.03.17 50 EUR D. RAKOVIC   u Fond
30.03.17 10 EUR DZ. IBRAHIMOVIC   u Fond
30.03.17 100 EUR A. HADZIC   u Fond
29.03.17 100 EUR K. OMERBEGOVIC   u Fond
29.03.17 20 EUR A. OMERBEGOVIC   u Fond
28.03.17 50 EUR N. SMAJIC   u Fond
28.03.17 50 EUR J. NAKICEVIC   u Fond
28.03.17 5 EUR S. KULENOVIC   u Fond
27.03.17 20 $ E. ALAGIC   u Fond
27.03.17 20 EUR A. KURTIC   u Fond
27.03.17 25 EUR A. OSMANOVIC   u Fond
27.03.17 30 EUR S. TELALOVIC   u Fond
27.03.17 50 EUR M. MEHMEDOVIC   u Fond
27.03.17 100 EUR N. HRLE   u Fond
27.03.17 20 EUR M. KORAC   u Fond
27.03.17 20 EUR A. OMERBEGOVIC   u Fond
26.03.17 10 EUR S. STRUKAN   u Fond
26.03.17 30 EUR E. MUJKIC   u Fond
26.03.17 50 EUR A. OKANOVIC   u Fond
26.03.17 10 EUR S. ROVCANIN   u Fond
25.03.17 150 $ A. DUMPOR   u Fond
25.03.17 20 EUR A. SELMANAGIC   u Fond
25.03.18 40 $ J. HABIBOVIC   u Fond
24.03.17 150 EUR   ANONIMNO u Fond
24.03.17 40 $ S. ELEZOVIC   u Fond
24.03.17 50 $ M. DIZDAR   u Fond
24.03.17 100 EUR A. KOVAC   u Fond
24.03.17 20 EUR Z. SELMAN   u Fond
24.03.17 20 EUR A. HUSIC   u Fond
24.03.17 100 $ M. MASNOPITA   u Fond
24.03.17 50 EUR S. ZUKIC   u Fond
23.03.17 20 EUR E. NEDZIBOVIC   u Fond
23.03.17 50 EUR E. OMERIKA   u Fond
23.03.17 10 EUR A. CERIMAGIC   u Fond
23.03.17 10 EUR M. MESIC   u Fond
23.03.17 50 EUR S. SAHDANOVIC   u Fond
23.03.17 20 EUR M. BEGOVIC   u Fond
23.03.17 30 EUR M. MURCEHAJIC   u Fond
22.03.17 150 EUR A. HADZIC   u Fond
22.03.17 10 EUR E. SEJDIC   u Fond
22.03.17 10 EUR M. LISIC   u Fond
22.03.17 10 EUR M. BANOVI   u Fond
22.03.17 10 EUR N. TRAVLJANIN   u Fond
22.03.17 10 EUR S. I N. MEHIC   u Fond
22.03.17 20 EUR M. I S. SELIMANIN   u Fond
22.03.17 20 EUR A. DZONLIC   u Fond
22.03.17 10 EUR M. SELIMOVIC   u Fond
22.03.17 10 EUR C. I U. PRESTEL   u Fond
22.03.17 10 EUR H. BRAKMIC   u Fond
22.03.17 10 EUR E. MUJKIC   u Fond
22.03.17 10 EUR S. DEDOVIC   u Fond
22.03.17 10 EUR HADJO   u Fond
22.03.17 20 EUR A. BASIC   u Fond
22.03.17 10 EUR A. ALJIC   u Fond
22.03.17 10 EUR M. I H. SIRBIC   u Fond
21.03.17 50 EUR J. I K. SABOTIC   u Fond
21.03.17 20 EUR A. OMERBEGOVIC   u Fond
20.03.17 30 EUR A. HUSEINOVIC   u Fond
20.03.17 20 EUR E. BASAGIC   u Fond
20.03.17 20 EUR H. MIZIC   u Fond
18.03.17 1 $ S. HADZIC   u Fond
17.03.17 10 EUR E. I D. DZAFIC   u Fond
17.03.17 10 EUR A. DELJKIC   u Fond
17.03.17 50 EUR A. GROSO   u Fond
17.03.17 100 $ S. HUSANOVIC   u Fond
17.03.17 20 EUR S. DELJKIC   u Fond
16.03.17 37 EUR A. LUBENOVIC-PAPIC   u Fond
16.03.17 1000 EUR BOSNIA KULTURKREIS   u Fond
16.03.17 5 EUR S. I E. REDZIC   u Fond
16.03.17 200 SEK M. BULJUBASIC   u Fond
16.03.17 20 EUR A. JALOVICIC   u Fond
16.03.17 20 EUR   ANONIMNO u Fond
16.03.17 10 EUR A. KURTIC   u Fond
16.03.17 20 EUR N. I A. SMAJIC   u Fond
15.03.17 10 EUR M. I F. BILALIC   u Fond
15.03.17 10 EUR A. I E. BABALUK   u Fond
15.03.17 10 EUR S. ZUKIC   u Fond
15.03.17 15 EUR D. SUMIC   u Fond
15.03.17 10 EUR K. CONRAD   u Fond
15.03.17 50 EUR E. JUSIC   u Fond
15.03.17 5 EUR A. SARCEVIC   u Fond
15.03.17 30 EUR J. KERAN   u Fond
15.03.17 10 EUR M. KADIC   u Fond
15.03.17 5 EUR R. PETROVIC   u Fond
14.03.17 10 EUR E. OMERIKA   u Fond
14.03.17 25 EUR K. JUSIC   u Fond
14.03.17 50 EUR D. KORJENIC   u Fond
14.03.17 20 EUR A. I E. PEZEROVIC   u Fond
14.03.17 20 EUR A. OMERBEGOVIC   u Fond
13.03.17 100 $ E. MUSIC   u Fond
13.03.17 35 EUR M. MEHMEDOVIC   u Fond
13.03.17 10 EUR D. I D. SARACEVIC   u Fond
13.03.17 20 EUR   ANONIMNO u Fond
13.03.17 20 EUR M. DZINIC   u Fond
12.03.17 30 EUR M. MESIC   u Fond
10.03.17 10 EUR   LATIFAH u Fond
09.03.17 20 EUR M. MEHMEDOVIC   u Fond
09.03.17 50 EUR A. BAJRIC-KOLAR   u Fond
09.03.17 10 EUR A. ALICKOVIC   u Fond
08.03.17 20 EUR DZ. MEHIC   u Fond
08.03.17 50 EUR A. OMERBEGOVIC   u Fond
07.03.17 40 EUR   ANONIMNO u Fond
07.03.17 10 EUR B. MEHMEDOVIC   u Fond
07.03.17 25 EUR S. AVDIC   u Fond
07.03.17 10 EUR E. I M. HRNJIC   u Fond
07.03.17 10 EUR M. ZOLJ   u Fond
07.03.17 50 EUR L. BEGOVIC   u Fond
07.03.17 100 EUR S. BEGLEROVIC   u Fond
06.03.17            
20 EUR M. MESIC   u Fond
06.03.17 20 EUR Z. SELMAN   u Fond
06.03.17 10 EUR   ANONIMNO u Fond
06.03.17 5 EUR A. DJURDJEVIC-LAMKOVSKI   u Fond
06.03.17 50 EUR A. ISLJAMI   u Fond
06.03.17 100 EUR A. HADZIC   u Fond
06.03.17 5 EUR R. IMAMOVIC   u Fond
04.03.17 30 $ S. ELEZOVIC   u Fond
03.03.17 20 EUR L. BEGOVIC   u Fond
03.03.17 50 EUR D. RAKOVIC   u Fond
03.03.17 10 EUR N. I S. RAVKIC-MEHINBASIC   u Fond
03.03.17 5 EUR J. KANLIC   u Fond
02.03.17 50 EUR E. I M. VELIC   u Fond
02.03.17 5 EUR J. HASANOVIC   u Fond
02.03.17 10 EUR E. WEINERT   u Fond
02.03.17 15 EUR I. KICIN   u Fond
02.03.17 10 EUR T. YENIAY   u Fond
02.03.17 15 EUR J. HASANOVIC   u Fond
02.03.17 30 EUR M. BARO   u Fond

Newsletter

Podržimo !

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo

Projektima Sadake e.V. "www.sadake.com"  kao što je:   "Pomoć za samopomoć" dajemo doprinos borbi protiv utjecaja radikalnih strujanja bilo koje vrste, u našoj zemlji. Ljudi koji vide perspektivu za sebe i svoju porodicu kroz sopstveni rad i zaradu, prestaju biti žrtve manipulacije i radikalizacije. Podržimo ove projekte.
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com


Volonteri Vas trebaju

Volonteri

 Sadake.com je organizacija koja radi zahvaljujući dobrovoljnom angažmanu volontera. Onih koji ne žale svoje vrijeme, novac i trud u službi dobra. To je besplatni, ali neprocjenjivo vrijedan doprinos kako bi se održao maksimum kvalitete i ispravnosti ovakvog rada. 

Trebamo vas i skromno apelujemo na male donacije za održavanje u životu ovog servisa.

PayPal-om

10 EUR        20 EUR       50 EUR

Ko je na portalu: 102 gostiju i nema prijavljenih članova

Linkajte na nas

sadake.com HTML Code za vašu stranicu:
<!-- Banner-Code 130x90 --> <a target="_self" href="http://www.sadake.com"><img width="130" border="0" height="90" alt="sadake.com" src="http://www.sadake.com/images/stories/sadake-banner1.jpg" /></a> <!-- End Banner-Code 130x90 -->

Fond za hitnu pomoč !

Uplate na Bankovne račune u Fond za hitnu pomoć: OVDJE

 Bank

 sofort

 

Giropay 
 bitpay

 Jetzt Spenden! Das Spendenformular ist ein kostenfreier Service von betterplace.org.

Izvještaj donatorima

Sva prispjela sadaka se evidentuje u rubrici Bilans,  a o podjeli se detaljnije piše kroz rubriku izvještaji. (po godinama)
Ukoliko želite da vas putem emaila ili SMS-a obavijestimo prispjeću vaše sadake i njezinoj podjeli,  javite nam se preko Kontakt forulara sa kratkom porukom o tome.
Pošto svaku donaciju unosimo manuelno, molimo za razumijevanje za kašnjenje update.